Diamanty slovenského biznisu

Diamanty slovenského biznisu

V roku 2012 na 4. ročníku vyhodnotenia a udelenia ceny biznis magazínu Profit a spoločnosti Enterprise Investors za dynamiku rastu malých a stredných podnikov „Diamanty slovenského biznisu“ bola spoločnosť SIROŇ plus, s.r.o., Detva zaradená na 39. mieste v TOP 50 najdynamickejšie rastúcich slovenských spoločností z hodnotených 1500 firiem.

Do hodnotenia súťaže „Diamanty slovenského biznisu“ zaradili organizátori spoločnosti založené najneskôr v roku 2009, dosahujúce ročné tržby od dvoch do dvadsať miliónov Eur, so zdravou mierou zadlženosti a ziskovým hospodárením prinajmenšom za posledné dva roky.

Dosiahnutý výsledok je odrazom dlhotrvajúcej plánovanej, náročnej, zodpovednej a kvalitnej práce vedenia spoločnosti i jej všetkých zamestnancov pracujúcich najmä v stavebnej výrobe, v realitnej a obchodnej činnosti a od roku 2011 v novozriadenej prevádzke Penzión Siroň v Detve.