logoSiron


Obchodné meno spoločnosti:
SIROŇ plus, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:

M. R. Štefánika č.2
962 12 Detva

IČO: 36004073
DIČ: 2020473851
IČ DPH: SK 2020473851
Spojovateľka: tel.: 045-5456887
fax: 045-5410601
e-mail: sironplus@sironplus.sk
Fasádne štúdio a obchodný úsek:

tel.: 045-5456887
fax: 045-5410601
mobil: 0907 808 015
e-mail: obchod@sironplus.sk
Prenájom fasádneho lešenia GRAF

tel.: 0905 436 456

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 3598/S