Kategória:Zatepľovanie

V oblasti tepelnej izolácie budov sme realizovali tepelnú izoĺáciu rôznymi tepelnoizolačnými systémami, na ktoré naša spoločnosť vlastní licencie od spoločnosti TASUS. Zateplili sme množstvo bytových domov, priemyselných a kancelárskych budov i rodinných domov.