Realizačná činnosť

Spoločnosť SIROŇ plus s.r.o. pri realizácii stavebnej činnosti spolupracuje a má nadštandardné pracovné vzťahy so stavebnými spoločnosťami nie len v mieste sídla spoločnosti, ale aj v širokom okolí. Táto spolupráca podporuje a zabezpečuje odbornosť a profesionalitu pri realizácii stavieb.

V oblasti tepelnej izolácie budov sme realizovali tepelnú izoĺáciu rôznymi tepelnoizolačnými systémami, na ktoré naša spoločnosť vlastní licencie od spoločnosti TASUS. Zateplili sme množstvo bytových domov, priemyselných a kancelárskych budov i rodinných domov.

Komplexnú realizáciu a rekonštrukciu stavieb sme vykonali z rôznych investičných projektov a to súkromných, družstevných, mestských a štátnych až po realizáciu projektov financovaných EÚ.

V tejto oblasti sme realizovali:

  • výstavbu skladových a výrobných hál,
  • výstavba supermarketu
  • výstavba a revitalizácia centrálnych mestských zón,
  • výstavbu hospicu,
  • výstavba nájomných bytov,
  • výstavba protihlukových stien,
  • výstavba mostu
  • komplexnú rekonštrukciu materských a základných škôl,
  • rekonštrukcie hasičských zbrojníc
  • rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch

Významnou podpornou činnosťou v oblasti stavebníctva je vlastníctvo fasádneho lešenia GRAF, ktoré významnou mierou využívame pri realizácii stavieb a zároveň ho poskytujeme na prenájom iným stavebným spoločnostiam.

V súčasnosti užšie spolupracujeme so spoločnosťou ASTA-STAV s.r.o., Vígľaš.

Profesionalita, kvalitne odvedená práca a korektné vzťahy posúvajú našu spoločnosť k uspokojeniu požiadaviek zákazníkov a plneniu cieľov našej spoločnosti.

Profesionalita, kvalitne odvedená práca a korektné vzťahy posúvajú našu spoločnosť k uspokojeniu požiadaviek zákazníkov a plneniu cieľov našej spoločnosti.