Kategória:Ostatné služby

Významnou podpornou činnosťou v oblasti stavebníctva je vlastníctvo fasádneho lešenia GRAF, ktoré významnou mierou využívame pri realizácii stavieb a zároveň ho poskytujeme na prenájom iným stavebným spoločnostiam.