Informácia o čerpaní z fondov EU „Výstavba penziónu v Detve“

Informácia o čerpaní z fondov EU „Výstavba penziónu v Detve“

Informácia o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva projektu „Výstavba penziónu v Detve“

Miesto realizácie projektu:
Stredné Slovensko; Banskobystrický kraj; Detva, M. R. Štefánika 2

Názov projektu:
Výstavba penziónu v Detve

Stručný opis projektu:
Zvýšenie úrovne ubytovacích služieb a podpora cestovného ruchu v meste Detva výstavbou moderného penziónu.

Špecifické ciele (výsledky projektu):

  • Rekonštrukcia budovy a vybudovanie ubytovacej časti s kapacitou 36 lôžok
  • Prístavba bowlingovej haly
  • Vybudovanie moderného wellness centra
  • Vybudovanie kongresovej miestnosti
  • Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne nachádzajúcej sa v objekte

Názov a sídlo prijímateľa:
SIROŇ plus, s.r.o., M. R. Štefánika 2, 962 12 Detva, Slovenská republika
Dátum začatia projektu: 30. 6. 2010
Dátum skončenia realizácie projektu: 28. 2. 2011

Riadiaci orgán:
Ministerstvo hospodárstva SR • www.economy.gov.sk • www.siea.sk

Výška poskytnutého príspevku: 487.691,42,- €