Kategória:Rekonštrukcie

Komplexnú rekonštrukciu stavieb sme vykonali z rôznych investičných projektov a to
súkromných, družstevných, mestských a štátnych až po realizáciu projektov financovaných EÚ.