História a súčasnosť zatepľovacieho systému

História a súčasnosť zatepľovacieho systému

Do konca 50 rokov minulého storočia boli jedinými ovplyvniteľnými parametrami pri plánovaní tepelných strát hrúbka a druh muriva a obvodové steny budov plnili skôr statickú úlohu , ako tepelnú.
Koncom 50 rokov minulého storočia sa v západnej Európe začalo aplikovanie zatepľovacích systémov. Na začiatku boli pochybnosti o funkčnosti týchto systémov. Ľudia si len ťažko vedeli predstaviť stierku a vrchnú omietku na tak mäkkom materiály ako je polystyrén alebo minerálna vlna.
Dnes vieme napr. že omietka na zatepľovacom systéme je menej náchylná na pukliny ako omietka priamo na pevnom murive.
Musím podotknúť, že spoločnosti zaoberajúce sa výrobou zatepľovacích systémov od začiatku hľadali rôzne materiály a varianty zatepľovania. Aj keď sa niektoré modifikácie polystyrénov a iných menej tradičných tepelných izolantov objavia na trhu, väčšinou sa v praxi používajú osvedčené tepelné izolanty a to

 • fasádny polystyrén
 • minerálna vlna.

Všetci si dobre pamätáme, že pred niekoľkými rokmi bol doslova „ ľudový folklór „ zatepľovať budovy a domy polystyrénom hrúbky 5 cm a orientačná cena za zatepľovací systém sa takmer automaticky udávala pre takúto hrúbku izolantu. Ako povrchová úprava sa väčšinou aplikovala akrylátová stierka, hlavne kvôli nižšej cene, čo sa ukázalo ako najhoršia možná kombinácia s dostupných materiálov.
Zateplenie sa realizovalo len na štítové steny – ako satisfakcia pre krajné bytové jednotky a to takmer výlučne v bielom prevedení. Nezatepľovali sa / a v niektorých prípadoch sa to stáva aj v súčasnosti / schodiskové panely, ako by nepatrili k bytovému domu. Každý kvôli nižším nákladom chcel mať zateplené len „ svoje „ steny, čo je nesystémový krok, ako je nesystémové neriešiť so zateplením výmenu okien schodiskových priestorov, vchodových dverí, riešenie balkónov ako celok a neriešiť izoláciu strechy, poprípade technického podlažia. No riešenie všetkých vyššie uvedených realizácií je finančne náročné a niekedy je nutné ho realizovať na etapy.
Tieto bytové domy nedosahujú v dnešnej dobe požadovanú energetickú úsporu a vynaložené prostriedky sú návratné omnoho dlhšie ako pri izolantoch používaných dnes a to pri hrúbke 80 mm a 100 mm. Akrylátové omietky podľa môjho názoru sú svojou plastičnosťou nevhodné ako finálna stierka, pretože sú farebne nestále, sú magnetom na vonkajšie plesne / hlavne zo severných strán a v tienistých miestach /, víriaci prach sa do nich „ vreže „ a po určitých rokoch stierka vypadá odstrašujúco.
Tak isto projektanti, prípadne ľudia bývajúci v bytovom dome nevenujú dostatočnú pozornosť technickému podlažiu. V mnohých prípadoch sme sa stretávali a stretávame, že technické podlažie je navrhnuté len oškrabať a natrieť farbou. Tu by som chcel podotknúť, že len kto navrhuje farebné riešenie bytového domu, dáva farebný ráz nielen danému objektu, ale celému mestu, resp. jeho časti na mnoho rokov do budúcna. Preto je potrebné toto konzultovať projektant – mestský architekt – investor – realizátor. A tu je práve potrebné venovať sa ja riešeniu technického podlažia, pretože chodíme práve popri ňom a dobrý dojem z neho umocňuje dobrý dojem z celého bytového domu.
Ďalej boli obavy z návratnosti za vynaložené náklady na zatepľovací systém. Vďaka už zrealizovaným zatepleniam na bytových a rodinných domoch dnes už nikto nepochybuje pri každoročnom navyšovaní cien energii o návratnosti nákladov vynaložených na vhodný zatepľovací systém.
Z vlastnej praxe pri množstve realizovaných zateplení môžem zodpovedne konštatovať, že dosahovaná úspora pri vhodne navrhnutom systéme, dostatočnej hrúbke izolantu, kvalitnými oknami a zateplením strechy dochádza k úsporám v rozpätí 40-60 %.
Ďalšie úvahy a neoprávnené pochybnosti boli a sú dodnes o tom, že zateplený dom prestane „dýchať“. Sú nesprávne pretože, murovaná, betónová, zateplená stena nemá pľúca a „dýchanie“ v zmysle výmeny vzduchu cez stenu nie je možné. Výmena vzduchu v objekte je možná cez okná, dvere, alebo cez špeciálnu vzduchotechniku.
Veľmi často sa stretávame s tým, že zateplený objekt býva veľmi zle vetraný a v prípade výskytu pliesní v objekte sa to pripisuje zatepleniu. Samozrejme zatepľovací systém funguje len vtedy, keď je správne navrhnutý a realizovaný. Aby zateplenie bolo efektívne, je to závislé od viacero faktorov. Preto treba poukázať na niekoľko chýb s ktorými sa v praxi stretávame.

 • pred zateplením sa len zriedka robí diagnóza na objekte,
 • projektová dokumentácia sa často robí od stola, bez ohľadu nato v akom fyzickom stave sa objekt nachádza,
 • nerešpektujú sa už existujúce poruchy napr. trhliny, zatekanie, hlavne u rodinných domov porušenie vodorovnej izolácie, pliesne.
 • nehľadá sa príčina uvedených chýb.
 • nesprávne je navrhnutá hrúbka izolácie, skladba systému,
 • nie sú vyriešené detaily.

V praxi sa často stretávame s tým, že zatepľujú firmy ktorých pracovníci neboli odborne zaškolení, nemajú profesionálne náradie,  to isté platí aj o partiách živnostníkov ktorý chodia od domu k domu a ich návrhy a realizácia zatepľovacích systémov sú niekedy šokujúce.
Všetko je nesprávne podmienené jedinému faktoru CENE. Treba si uvedomiť že kvalitu zatepľovacieho systému preverí až čas. Zdroje použité na zateplenie sú väčšinou investorom splácané 15-20 rokov preto je mimoriadne dôležité dbať najmä na správny výber realizátora a systému nakoľko poskytované záručné lehoty vyplývajúce z občianského a obchodného zákonníka nepokrývajú dobu splácania. Investor musí mať istotu, že aj po záručnej dobe bude zrealizovaný systém bez výraznejších zmien plniť svoju funkciu.

Šetrí sa na nesprávnych miestach. Vynecháva sa penetrácia podkladu. Každá správna penetrácia zlepší vlastnosti podkladu, napr. zlepší prilnavosť, zníži nasiakavosť.
Nedávajú sa socklové lišty a rohové lišty so sieťkou. Používa sa recyklovaný polystyrén ktorý je mäkší ako fasádny a má väčšiu rozpínavosť. Polystyrén sa lepí lepidlami na obklady a dlažby, pórobeton. Takéto lepidlá sa časom od polystyrénu odlepia a polystyrén držia len hmoždinky . Ak sa nejaké hmoždinky použijú, tak často v nedostatočnom množstve, nie sú vhodné, je nesprávne zvolená dľžka.
Používajú sa lacné sklotextilné mriežky alkalicky nestále,  v stierkovej hmote sa rokmi rozpustia a zateplenie je bez výstuže. Stierková hmota tak ako aj lepiaca sa nahrádza inými lepidlami.
Pri povrchovej úprave sa kladie dôraz len na farbu a nie na kvalitu omietky.
Všetky tieto materiály sú lacnejšie ako materiály určené na zatepľovací systém a preto sa v praxi s nimi často stretávame. Dnes niekto zateplí jeden dom a je špecialista na zatepľovanie. Pritom sú investori ktorý majú peniaze a chcú kvalitu. Cena nie je pre nich podstatná. Nemá im kto poradiť a keď radu dostanú často krát je zlá . Preto každému investorovi odporúčame nech sa pred realizáciou poradí s renomovanou, špecializovanou firmou.
Naša spoločnosť SIROŇ plus s.r.o. v Detve, ktorá sa ako stavebná spoločnosť špecializuje na zatepľovanie obytných domov v spolupráci s BASF Stavebné hmoty Slovensko s.r.o., kladie dôraz na poradenstvo, na každoročné zaškoľovanie vlastných pracovníkov na aplikáciu zatepľovacích systémov. Ponúkame certifikované systémy BASF Stavebné hmoty Slovensko s.r.o. a to Multitherm P, Multitherm M a Multitherm NEO. Ktoré spĺňajú najprísnejšie kritériá.
Tu by som sa chcel pozastaviť pri novom produkte BASF Stavebné hmoty Slovensko s.r.o., Multitherm NEO, ktorý naša spoločnosť zaradila do svojho programu pre rok 2008 a prvé štyri panelové domy, by mala realizovať v Brezne. Je to jedinečný zatepľovací systém, ktorého základom je izolant novej generácie, tzv. sivý polystyrén s označením EPS 70 NEO. Tento izolant je vyrobený zo suroviny NEOPOR s využitím nanotechnológie. Tento izolant je schopný zaistiť požadované tepelné vlastnosti s hrúbkou izolačných dosiek až o 20% menšom ako vykazujú bežné fasádne polystyrény / EPS/. Ďalšou veľmi výraznou výhodou EPS 70 NEO je zabránenie, alebo eliminovanie tepelného žiarenia. Nonočastice grafitu vytvárajú z membrán polystyrénových guličiek tepelné zrkadlá. Tepelné žiarenie, ktoré prechádza EPS na báze NEOPOR-u je uhlíkovými nanočasticami odrážané a súčasne pohlcované.
Ďalšie výhody zatepľovacieho systému Mutitherm NEO

 • o 20% lepšie tepelnoizolačné vlastnosti
 • o 50% menej prvotného materiálu
 • kratšie kotevné prvky
 • užšie zakladacie profily
 • užšie klampiarske konštrukcie
 • aplikácia nevyžadujúca špeciálne postupy

Spoločnosť SIROŇ plus s.r.o. sa snaží nové poznatky a produkty zaviesť do praxe a chce sa o ne podeliť s našimi zákazníkmi ako jeden z leadrov na tento druh stavebnej činnosti.
Pre dosiahnutie tohto cieľa naša spoločnosť v spolupráci s firmou BASF Stavebné hmoty Slovensko s.r.o. monitoruje panelové domy pred realizáciou zateplenia termovíziou aby boli zrejmé úniky tepla bytového domu a po zateplení bytového domu sa termovízia zopakuje ako dôkaz odstránenia únikov tepla po zateplení. Týmto spôsobom termovíznej kontroly si investor i naša spoločnosť môže preveriť kvalitu vykonaných prác našou spoločnosťou.