V tejto sekcii budeme uverejňovať správy o rôznych práve prebiehajúcich akciách a udalostiach.
Správy budú priebežne aktualizované.